Yr Athro Owain ap Gwilym

Athro mewn Cyllid

Professor Owain ap Gwilym

Division: Financial Studies

Location: Room 1.17, Hen Goleg

Telephone: 01248 38 2176

Email: owain.apgwilym@bangor.ac.uk