Coleg Cymraeg Cenedlaethol - Cangen Bangor

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn creu cyfleoedd hyfforddi ac astudio yn y Gymraeg drwy weithio gyda cholegau addysg bellach, prifysgolion, darparwyr prentisiaethau a chyflogwyr. Nod y Coleg yw adeiladu system addysg a hyfforddiant Cymraeg a dwyieithog sy’n agored i bawb ac i ddatblygu gweithlu dwyieithog i Gymru.

 

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o'r gangen.

Lois Roberts, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.

Cysylltwch â Ni

Lois Roberts, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.