Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae Prifysgol Bangor yn gweithio mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Coleg yn bodoli ers Ebrill 2011, a’i fwriad yw hybu dysg a gwybodaeth drwy gynllunio a datblygu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg ym maes addysg uwch. Nid yw’r Coleg yn bodoli mewn un lleoliad daearyddol, nac yn dyfarnu ei raddau ei hun, ond yn hytrach, mae’n gweithio gyda’r sefydliadau addysg uwch presennol yng Nghymru.

Mae cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mangor wedi’i lleoli yng Nghanolfan Bedwyr. Mae Lois Roberts (est. 8247) yn gweithio yno fel Swyddog y Gangen ac mae croeso i chi gysylltu â hi os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Coleg.

Am ragor o wybodaeth, ewch draw i wefan Cangen Bangor o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.