Gruff Prys

Enw
Gruff Prys
Swydd
Terminolegydd
E-bost
g.prys@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383559
Lleoliad
D3:04 Neuadd Dyfrdwy

Rhestr staff