Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ICE-4301:
Advanced Sensor Systems

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Computer Science and Electronic Engineering

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Xianfeng Chen

Amcanion cyffredinol

This course aims to provide students with a broad introduction of fundamental concepts, principles and analysis techniques of advanced sensors and systems to enable higher level study in the subject. This course will also provide a view of current developments in specific areas of sensor systems. Applications of these sensor systems and their main producers and users are also introduced and discussed.

Cynnwys cwrs

Indicative content includes:

 • Review of Sensor principles – definitions, desired qualities, sensor system elements, deflection methods, input-output configurations, interfering and modifying inputs.
 • Introduction of Microsensor systems – Advantage and disadvantages of microsensors, signal conditioning and processing description, advantages of silicon and fibre optic technologies.
 • Description of components, types and applications of thermal, mechanical, magnetic and chemical advanced sensor systems.
 • Advanced applications of smart sensors and systems – desired qualities – examples and applications – a look to the future.
 • The latest development, hot topics, and technology trends.

Meini Prawf

trothwy

Equivalent to 50%. Uses key areas of theory or knowledge to meet the Learning Outcomes of the module. Is able to formulate an appropriate solution to accurately solve tasks and questions. Can identify individual aspects, but lacks an awareness of links between them and the wider contexts. Outputs can be understood, but lack structure and/or coherence.

ardderchog

Equivalent to the range 70%+. Assemble critically evaluated, relevent areas of knowledge and theory to constuct professional-level solutions to tasks and questions presented. Is able to cross-link themes and aspects to draw considered conclusions. Presents outputs in a cohesive, accurate, and efficient manner.

da

Equivalent to the range 60%-69%. Is able to analyse a task or problem to decide which aspects of theory and knowledge to apply. Solutions are of a workable quality, demonstrating understanding of underlying principles. Major themes can be linked appropriately but may not be able to extend this to individual aspects. Outputs are readily understood, with an appropriate structure but may lack sophistication.

Canlyniad dysgu

 1. Describe advanced sensor systems and the fundamental principles.

 2. Summarise silicon and fibre optic technologies and discuss the advantages of these in sensor fabrication and operation.

 3. Appreciate the state-of-the-art and emerging technologies and methods within the field.

 4. Paraphrase the design and operating principles of a range of silicon and fibre optic sensors and systems.

 5. Analyse the performance and qualities of a range of smart sensor systems.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ADDRODDIAD Individual Report

Report describing a given sensor technology or application and its situation within the field and literature.

30
CYFLWYNIAD GRWP Oral Presentation

Present the state-of-the-art and fundamental principles of a given sensor systems topic.

10
ARHOLIAD Examination

End of module, unseen examination.

60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Individual Project

1x2 hour per week over 12 weeks.

24
Lecture

1x2 hour per week over 12 weeks.

24
Private study

152 hours over 12 weeks.

152

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Identify emerging technologies and technology trends;
 • Apply an understanding and appreciation of continuous improvement techniques
 • Apply underpinning concepts and ideas of engineering;
 • Apply knowledge and understanding of the specialist cognate area of electronic engineering in an international context;
 • Assess and choose optimal methods and approaches for the specification, design, implementation and evaluation of engineering solutions, especially ones that include embedded microprocessors
 • Formulate and analyse requirements and practical constraints of products, processes and services, place them in an engineering context and manage their implementation;
 • Solve problems logically and systematically;
 • Assess and choose optimal methods and approaches for the specification, design, implementation and evaluation of engineering solutions.
 • Systematically review factors affecting the implementation of a project, including safety and sustainability;
 • Access and synthesize information and literature sources;
 • Use both verbal and written communication skills to different target audiences;
 • Analyse and display data using appropriate methods and mathematical techniques;
 • Demonstrate familiarity with relevant subject specific and general computer software packages.
 • Demonstrate an awareness of current advances and contemporary approaches in the discipline and have strategies for keeping that awareness current;
 • Knowledge and understanding of facts, concepts, principles & theories
 • Problem solving strategies
 • Analyse if/how a system meets current and future requirements
 • Deploy theory in design, implementation and evaluation of systems
 • Knowledge of management techniques to achieve objectives
 • Work as a member of a development team
 • Development of general transferable skills
 • Knowledge of systems architecture
 • System Design
 • Knowledge and/or understanding of appropriate scientific and engineering principles
 • Principles of appropriate supporting engineering and scientific disciplines

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/ice-4301.html

Rhestr ddarllen

Microsensors, MEMS, and Smart Devices, by J.W. Gardner, V.K. Varadan, O.O. Awadelkarim. Wiley. (particularly Chapter 8), ISBN: 0-471- 86109X

Fiber Optic Sensors: Fundamentals and Applications, 4th Edition, Author(s): David A. Krohn etc. ISBN: 9781628411805

Smart Sensor Systems, edited by Gerard C.M. Meijer, John Wiley & Sons, Ltd. ISBN: 978-0-470-86691-7

Fiber Bragg gratings: fundamentals and applications in telecommunications and sensing, A. Othonos, K. Kalli, Artech House, ISBN: 0890063443, 9780890063446

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn