Garth

Cost a hyd y cytundeb

2023-24

Cyfnod gosod i ôl-raddedigion Mis Ionawr 

Hyd cytundeb: tua 51 Wythnos  

17 Ionawr 2024 – 11 Ionawr 2025  

Pris arbennig ar gyfer myfyrwyr sy'n cychwyn yn Ionawr yn unig 

Rhent ar gyfer ystafelloedd cyffredin - £4,474.29 (tua £87 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy - £5,091.43 (tua £99 yr wythnos)

Cyfeiriad

Neuadd Garth
Ffordd y Coleg
Ffordd y Coleg
BANGOR
Gwynedd, LL57 2TF

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd ar unrhyw bryd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?