Garth

Cost a hyd y cytundeb

Ni fydd Garth ar gael ar gyfer 2020-21 gan nad ydym yn cynnig llety gyda chyfleusterau ystafell ymolchi a rennir yn ystod y flwyddyn academaidd sydd i ddod. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gan bob myfyriwr fynediad at gyfleusterau ystafell ymolchi preifat er hwylustod a diogelwch iddynt.

Cyfeiriad

Neuadd Garth
Ffordd y Coleg
Ffordd y Coleg
BANGOR
Gwynedd, LL57 2TF

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2021.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?