executive buildings with glass

MBA Bancwr Siartredig Ôl-raddedig trwy Ddysgu - Mynediad: Amrywiol 2024/25*

Manylion y Cwrs

  • Mis Dechrau Amrywiol
  • Cymhwyster MBA
  • Hyd 1-5 mlynedd
  • Modd Astudio

    Rhan amser

  • Lleoliad

    ⁠Ar-lein

Adeiladau Modern gyda tint lliw glas

Darllen mwy: Addysg Weithredol

Mae Ysgol Busnes Bangor ym Mhrifysgol Bangor yn ysgol fusnes flaenllaw sy’n canolbwyntio ar addysgu ac ymchwil ac mae’n cynnig MBA Addysg Weithredol flaengar ac arloesol i’r sector gwasanaethau ariannol byd-eang.

Yma ceir amrywiaeth o raglenni dysgu o bell arloesol sydd wedi eu cynllunio i gynorthwyo datblygiad proffesiynol arweinwyr a rheolwyr cwmnïau.

 

 

*Mae'r flwyddyn mynediad yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd mae'r cwrs yn cychwyn ynddi yn hytrach na'r flwyddyn galendr. E.e. bydd gan gwrs sy'n cychwyn ym Mawrth 2024 ddyddiad 'Mynediad Mawrth 2023/24' gan fod y flwyddyn academaidd yn cychwyn ym Medi 2023/24. Yn yr un modd, bydd gan gwrs sy'n cychwyn yn Ionawr 2023 y dyddiad 'Mynediad Ionawr 2022/23' gan mai 2022/23 yw'r flwyddyn academaidd.

 

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?