A mesh of hexagons on a blue background

MBA Troseddau Chydymffurfiaeth Ariannol

Gosod safonau newydd ym myd gwybodaeth ariannol

Amdanom ni

Ynglŷn â Phrifysgol Bangor

Sefydlwyd Prifysgol Bangor ym 1884, ac mae’n cyfuno rhagoriaeth academaidd draddodiadol ag ymchwil ac adnoddau blaengar. Bangor oedd un o'r prifysgolion cyntaf yn y Deyrnas Unedig i gynnig graddau mewn bancio a'r gyntaf i gynnig MBA bancio.  Mae diddordeb Bangor mewn bancio yn mynd yn ôl i ddyddiau’r banciwr enwog, George Rae, a waddolodd gyfres o ddarlithoedd cyhoeddus mewn bancio i Fangor ym 1902 a ddenodd rai o feddylwyr ac ymarferwyr mwyaf blaenllaw’r oes. 
Cydnabu Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2022 fod 85% o ymchwil Prifysgol Bangor naill ai gyda’r gorau yn y byd neu'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Mae Prifysgol Bangor hefyd ymhlith y 10 gorau yn y Deyrnas Unedig am ansawdd addysgu a phrofiad myfyrwyr ym maes cyfrifeg a chyllid (Tabl Cynghrair 2022 The Times a’r Sunday Times 2022)

Gwybodaeth am Ysgol Busnes Bangor

Mae Ysgol Busnes Bangor yn un o’r ysgolion gorau yn Ewrop am astudiaethau ariannol a bancio ac mae'n cynnig amrywiaeth lawn o ddisgyblaethau o lefel israddedig i lefel doethuriaeth.
Mae Ysgol Busnes Bangor ymhlith y 10% gorau yn y byd o ran sefydliadau ac economegwyr ym maes bancio a hi yw’r gorau o blith holl brifysgolion y Deyrnas Unedig (RePEc, Awst 2021). 
Ynghyd â’n rhagoriaeth ymchwil a’n hymrwymiad i addysgu o ansawdd uchel, mae aelodau staff yn cyfuno eu gyrfaoedd ymchwil gyda’u hymroddiad i gyflwyno cynnwys perthnasol a chyfredol.
Caiff myfyrwyr eu denu gan ein henw da am ansawdd uchel ac arbenigedd, yn benodol ym maes bancio a gwasanaethau ariannol, a Bangor yw un o’r prif ddarparwyr yn Ewrop. Caiff papurau ac erthyglau gan aelodau staff ymchwil eu cyhoeddi’n rheolaidd mewn cyfnodolion amlwg a chyhoeddir llyfrau ganddynt sy’n denu cynulleidfa fyd-eang.
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae aelodau staff Ysgol Busnes Bangor wedi gwneud gwaith ymgynghorol ar lefel uchel, yn cynnwys astudiaethau polisi o bwys i lawer o sefydliadau blaenllaw, fel y Comisiwn Ewropeaidd, Banc y Byd a Thrysorlys y Deyrnas Unedig.

Ynglŷn â ManchesterCF

Mae ManchesterCF yn darparu rhaglenni hyfforddiant gwybodaeth ariannol ar-lein i sefydliadau ariannol, unedau gwybodaeth ariannol ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith ledled y byd.

Mae ein harbenigedd yn deillio o brofiad cadarn mewn bancio rhyngwladol, gwybodaeth ariannol a chydymffurfiaeth.


 

Newyddion Addysg Weithredol

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â’r tîm Addysg Weithredol gydag unrhyw gwestiynau fydd gennych cyn dechrau:

Ffôn

+44 (0) 1248 38 38 00

E-bost

financialcrimecompliancemba@bangor.ac.uk

Cyfeiriad

Addysg Weithredol, Ysgol Busnes Bangor, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, UK, LL57 2DG

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?