Mynediad i'r Archifdy

Ymweld â'r Archifdy

Rhai gwneud apwyntiad i ymweld â’r Archifau a Chasgliadau Arbennig.

Mae modd gwneud hyn drwy gysylltu â ni ar archifau@bangor.ac.uk neu 01248 383276.

Dydd Llun – Dydd Gwener
9.30-12.30 (bore)    1.00-4.00 (pnawn)

Os oes modd, gofynnwn yn garedig i chi egluro beth yw eich gofynion ac i archebu dogfennau a llyfrau prin o flaen llaw.

Os oes gennych chi unrhyw ofynion arbennig ynglŷn â chael mynediad gadewch i ni wybod cyn eich ymweliad.

Os nad oes gennych Gerdyn Archif eisoes, bydd angen i chi lenwi 'Ffurflen Gofrestru Defnyddiwr' a dod â 2 fath o ddogfen adnabod gyda chi.

Mae'n bosib y bydd darllenwyr yn ystod y misoedd nesaf yn cael eu haflonyddu o ganlyniad i waith adeiladu y tu allan i'r Archifdy.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

 

A photo of the external door leading to the Archives

 

 

 

 

 

 

 

 

Yr ystafelloedd darllen

Ceir mynediad i’r Archifdy drwy gerdded i mewn i'r cyntedd a chanu’r gloch ar y drws mewnol. Daw aelod o staff yr Archifau a Chasgliadau Arbennig i’ch cyfarfod.

Bydd dwy ystafell ddarllen ar gael i ddarllenwyr yn yr Archifdy. Er mwyn sicrhau bod yr ystafelloedd wedi’u hawyru'n dda bydd y ffenestri ar agor a pheiriant puro’r aer yn cael ei ddefnyddio felly cofiwch wisgo dillad cynnes.

Unwaith y byddwch yn yr ystafell, rhoddir sedd benodol i chi. Ni fydd rhaid i chi wisgo menyg.

Cyfleusterau

Mae toiledau cyhoeddus ar gael gyda chyfleusterau golchi dwylo ar y lloriau 1af ac 2il uwchben yr Archifdy ac yn y Prif Lyfrgell. Darperir hylif diheintio dwylo hefyd mewn amrywiol leoliadau.

Ymweliadau Grŵp

Mae’r Archifau a Chasgliadau Arbennig yn croesau ymweliadau gan grŵpiau bychain o unigolion ar gyfer sesiynnau cyflwyno. Mae’r sesiynnau hyn yn cynnwys :

  • trosolwg o’r casgliadau archifol sydd yng ngofal y Brifysgol
  • disgrifiad o waith yr archifdy
  • eglurhad o’r amryw ffyrdd o chwilota am ddeunydd
  • arddangosfa fach o ddeunydd gwreiddiol sy’n adlewyrchu ehangder y casgliadau
  • sesiwn cwestiwn ac ateb

Mae’r ymweliadau grŵp fel arfer yn para 1.5 awr a mae’r ystafell addysg yn addas ar gyfer grŵpiau o hyd at 15 o bobl.

Am ragor o wybodaeth neu i neilltuo lle ar gyfer eich grŵp chi, cysylltwch â ni ar (01248)383276 neu ar ebost archifau@bangor.ac.uk

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?