Logo 1884 ar gefndir gwyn

Arweinwyr Niwclear Byd-eang

Cydweithio â diwydiant

Ynni di-garbon  

Ym Mhrifysgol Bangor, rydym yn datblygu gallu sydd gyda'r gorau yn y byd mewn gwyddoniaeth a pheirianneg niwclear. Canolbwynt hyn fydd Sefydliad Dyfodol Niwclear y Brifysgol.  

Gyda phrojectau dadgomisiynu ac adeiladu gorsafoedd ynni niwclear newydd ger llaw, a nifer cynyddol o fusnesau o'r gadwyn cyflenwi niwclear yn ymsefydlu yn yr ardal, mae'r brifysgol yn canolbwyntio ar dechnolegau cynhyrchu ynni niwclear presennol a newydd.  

Mae gwaith yn y Sefydliad Dyfodol Niwclear hefyd yn galluogi'r Brifysgol i ehangu ein gallu yn y maes niwclear i faes meddygaeth, gan ddefnyddio cemegau ymbelydrol i ddiagnosio a thrin clefyd y galon a llawer math gwahanol o ganser. Mae’n fodd hefyd symud i faes deunyddiau strwythurol gan wireddu potensial adweithyddion niwclear tymor agos, a hyd yn oed ynni o ymasiad niwclear.  

Mae'r ymchwil yn y Sefydliad Dyfodol Niwclear yn darparu cyfleoedd rhyngwladol, gyda phartneriaid diwydiant byd-eang gan gynnwys Jacobs, Westinghouse, y Labordy Niwclear Cenedlaethol, UKAEA, Tokamak Energy a Vessco Engineering.    

Mae ymchwilwyr doethurol hefyd yn cael eu hariannu yma ym Mhrifysgol Bangor trwy'r Ganolfan Hyfforddiant Doethurol Dyfodol Ynni Niwclear a arweinir gan Imperial College London a chyda'r Labordy Niwclear Cenedlaethol (NNL), sy'n arwain y byd ym maes arloesi niwclear, sy’n buddsoddi mewn addysgu, ymchwil a datblygu, ac sy’n cefnogi datblygiad pob math o ynni carbon isel ar gyfer Gogledd Cymru. 

Mae Gogledd Cymru yn un o ganolfannau ynni di-garbon y Deyrnas Unedig, ac mae Prifysgol Bangor wrth galon ymchwil effaith byd-eang mewn ynni glân.

Yr Athro Bill Lee ,  Cyfarwyddwr y Sefydliad Dyfodol Niwclear 

Credwn y gall ac y dylai Cymru fod yn rhanbarth blaenllaw ar gyfer technolegau ynni glân – o ran ynni niwclear ond hefyd ynni gwynt, solar a ffynonellau carbon isel eraill.

Paul Howarth,  Prif Swyddog Gweithredol, Labordy Niwclear Cenedlaethol

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?