Logo 1884 ar gefndir gwyn

Cydweithio â Diwydiant

Rydym ni yma i wrando arnoch chi, i ddeall, ac i greu datrysiadau ar gyfer yr heriau unigryw y mae eich busnes yn eu hwynebu.

Hwb Cydweithredu,  Prifysgol Bangor

Prosiectau cydweithredol

Cymerwch olwg ar rai o’r prosiectau cydweithredol cyffrous y mae Prifysgol Bangor yn ymwneud â nhw:
Adeilad MSparc

M-SParc Parc Gwyddoniaeth pwrpasol cyntaf Cymru

Dr Roger Giddings o Ganolfan DSP Prifysgol Bangor

Vodafone Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb digidol

Dyn mewn cot labordy yn gweithio mewn diwydiant

Tate & Lyle Lleihau gwastraff bwyd byd-eang

Mae staff Haia yn eistedd ar soffa yn M-SParc

Haia Datblygu technoleg amser real

June Lovell o Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn sefyll o flaen cefndir llwyd

GIG Cefnogi gwasanaethau iechyd

Billy Williams o Cufflink yn sefyll mewn drws

Cufflink Creu byd digidol mwy diogel

Delwedd stoc o sgrin fusnes ryngweithiol

Siemens Healthineers Optimeiddio technoleg feddygol

Mae dau ddyn yn sefyll ger goleudy Ynys Lawd

Menter Môn Harneisio ynni’r llanw

Yr Athro Bill Lee mewn cot labordy wen

Arweinwyr Niwclear Byd-eang Arloesi ym maes ynni glân

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?