Two students studying in library with textbooks

Canolfan dros Ymchwil i Ddwyieithrwydd

Mae'r Ganolfan Ymchwil hon ei cael threfnu a'i gweinyddu gan :

Un o fanteision ein bod wedi ein lleoli mewn ardal ddwyieithog yng ngogledd Cymru yw bod ganddom fynediad rhwydd at bobl ddwyieithog. Gallwn ganolbwyntio ein hymdrechion ar bobl ddwyieithog Cymraeg-Saesneg yn ogystal ag edrych ar gymunedau dwyieithog ac amlieithog eraill.

Mae ymchwil ym maes dwyieithrwydd yn seiliedig ar sawl disgyblaeth, gan gynnwys ieithyddiaeth, seicoleg, niwrowyddoniaeth, addysg, cymdeithaseg, economeg a gwyddor wleidyddol.  Mewn blynyddoedd diweddar gwelwyd ymchwil yn y maes hwn yn blodeuo, ac o ganlyniad i hyn mae’n dealltwriaeth o natur y meddwl dwyieithog unigol, o sut mae iaith yn cael ei defnyddio ac yn datblygu, o sut mae hunaniaeth yn cael ei ffurfio yn ogystal â dealltwriaeth o gymunedau dwyieithog ac amlieithog yn camu ymlaen yn sylweddol.

 

EIN FFOCWS

Canolfan dros Ymchwil i Ddwyieithrwydd, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2DG

Cysylltu gyda ni

Ar gyfer pob ymholiad:

Ebostiwch Dr Christopher Shank

 

Canolfan dros Ymchwil i Ddwyieithrwydd, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2DG

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?