Golygfa o'r awyr o dir gydag amrywiaeth o gnydau trofannol

Amaethgoedwigaeth Ôl-raddedig trwy Ymchwil - Mynediad: 2024

Manylion y Cwrs

  • Cymhwyster PhD
  • Hyd 2 - 6 mlynedd
  • Modd Astudio

    Llawn amser

    Rhan amser

  • Lleoliad

    Bangor

Golygfa coetir

Darllen mwy: Coedwigaeth

Mae coedwigaeth yn ymwneud â deall a rheoli coedwigoedd mewn modd cynaliadwy er lles cymdeithas. Mae gan ein myfyrwyr ymchwil fynediad at gyfleusterau gwych ar gyfer gwaith ymarferol, gan gynnwys planhigfeydd coedwigol yn ein canolfan ymchwil 252-hectar yn Henfaes a thai gwydr, labordai, rhisotron, a choedwig pren caled naturiol yn ein Gardd Fotaneg.

Parc Cenedlaethol Eryri

Darllen mwy: Gwyddor yr Amgylchedd

Mae Bangor mewn lleoliad mor wych ar gyfer astudio ac ymchwilio i faterion amgylcheddol; rydym yn agos iawn at amrywiaeth enfawr o dirweddau ac amgylcheddau. Rydym yn weithgar ar draws amrywiaeth eang o ddisgyblaethau, gan arwain ymchwil i rai o'r materion amgylcheddol mwyaf dybryd ledled y byd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?