Golygfa o'r awyr o dir gydag amrywiaeth o gnydau trofannol

Amaethgoedwigaeth Ôl-raddedig trwy Ymchwil - Mynediad: 2022

Manylion y Cwrs

  • Cymhwyster PhD
  • Hyd 2 - 6 mlynedd
  • Modd Astudio

    Llawn amser

    Rhan amser

  • Lleoliad

    Bangor

Golygfa coetir

Darllen mwy: Coedwigaeth

Mae coedwigaeth yn ymwneud â deall a rheoli coedwigoedd mewn modd cynaliadwy er lles cymdeithas. Mae gan ein myfyrwyr ymchwil fynediad at gyfleusterau gwych ar gyfer gwaith ymarferol, gan gynnwys planhigfeydd coedwigol yn ein canolfan ymchwil 252-hectar yn Henfaes a thai gwydr, labordai, rhisotron, a choedwig pren caled naturiol yn ein Gardd Fotaneg.

Parc Cenedlaethol Eryri

Darllen mwy: Gwyddor yr Amgylchedd

Mae Bangor mewn lleoliad mor wych ar gyfer astudio ac ymchwilio i faterion amgylcheddol; rydym yn agos iawn at amrywiaeth enfawr o dirweddau ac amgylcheddau. Rydym yn weithgar ar draws amrywiaeth eang o ddisgyblaethau, gan arwain ymchwil i rai o'r materion amgylcheddol mwyaf dybryd ledled y byd.

Hysbyseb gif i hyrwyddo'r digwyddiad ôl-radd ar-lein yn cynnwys llun myfyrwir mewn darith, myfyriwr mewn labordy, person yn neidio tros afon gyda'r mynyddoedd yn gefndir, dau fyfyriwr yn cerdded ac yn sgwrsio

 

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?