Dyn yn gafael mewn gliniadur yn sefyll mewn ystafell serfiwr

Cyfrifiadureg Ôl-raddedig trwy Ymchwil - Mynediad: 2024

Manylion y Cwrs

  • Cymhwyster MScRes
  • Hyd 1 flwyddyn llawn-amser; 2 flynedd rhan-amser
  • Modd Astudio

    Llawn amser

    Rhan amser

Datblygwyr sy'n cydosod rhannau PC

Darllen mwy: Cyfrifiadureg

Cyfrifiadureg yw sail pob agwedd ar gymdeithas, mae'n sbardun i fusnes ac mae'n cyfoethogi bywydau miliynau o bobl. Mae ein harbenigwyr gyda'r gorau yn y byd ym meysydd Deallusrwydd Artiffisial, Delweddu a Rhithrealiti ac maent yn cydweithio i greu amgylchedd addysgu ac ymchwil arobryn.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?