Llun agos ar ddwylo rhywun yn darllen llyfr

Troseddeg, Cyfiawnder Troseddol, Polisi Cymdeithasol, Gwyddorau Cymdeithas Ôl-raddedig trwy Ymchwil - Mynediad: 2024

Manylion y Cwrs

  • Cymhwyster MARes
  • Hyd blwyddyn llawn-amser, 2 flynedd rhan-amser
  • Modd Astudio

    Llawn amser

    Rhan amser

  • Lleoliad

    Bangor

LLun o stryd siopa brysur.

Darllen mwy: Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Mae Polisi Cymdeithasol yn bwnc cyffrous i'w astudio oherwydd ei berthnasedd i gymdeithas - ei strwythurau a bywyd bob dydd. Mae gennym ddiwylliant PhD gweithgar iawn yn yr Ysgol a'r myfyrwyr cyfredol yn ymchwilio i feysydd anghydraddoldeb lles a datblygiad cymdeithasol.

Myfyrwyr yn gweithio ar laptops/ gliniadur

Darllen mwy: Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Mae'r materion sy'n codi ym maes Troseddu a Chyfiawnder heddiw yn cyflwyno heriau newydd i gyfreithlondeb, diogelwch a chyfiawnder cymdeithasol. Mae ein cyrsiau ymchwil mewn Troseddeg Gymharol a Chyfiawnder Troseddol yn caniatáu ichi astudio’r heriau hynny mewn cyd-destunau lleol, rhyngwladol a byd-eang.

Myfyriwr yn gweithio yn Llyfrgell Prifysgol Bangor

Darllen mwy: Y Gyfraith

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor yn cynnig goruchwyliaeth arbenigol i raddau PhD a MPhil mewn amrywiaeth o feysydd cyfreithiol. Adlewyrchir arbenigedd y staff yn ein haddysgu, yn ogystal â'n gweithgaredd ymchwil helaeth ym meysydd cyfraith caffael a chyfraith ryngwladol.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?