Nyrs gofal iechyd yn darparu cefnogaeth a gofal i ŵr oedrannus

Astudiaethau Dementia Ôl-raddedig trwy Ddysgu - 2020 Entry

Manylion y Cwrs

 • Cymhwyster MSc
 • Year Start 2020
 • Hyd 1 - 3 flynedd
 • Dyddiad Dechrau

  Medi

 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

 • Lleoliad

  Bangor

Lleoliad labordy

Darllen mwy: Gwyddorau Iechyd

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau meistr ôl-raddedig ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd, gan gynnwys nyrsys, bydwragedd, parafeddygon a'r rhai sy'n ymwneud â rheoli gwasanaethau clinigol, iechyd cyhoeddus a gwaith cymdeithasol.