Seicolegydd Clinigol gyda chlaf mewn lleoliad clinigol.

Sylfeini Niwroseicoleg Glinigol Ôl-raddedig trwy Ddysgu - Mynediad: Medi 2023/24*

Manylion y Cwrs

 • Mis Dechrau Medi
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 1 - 2 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

 • Lleoliad

  Bangor

Gwirfoddolwr yn cymryd rhan mewn arbrawf ar weithgaredd yr ymennydd

Darllen mwy: Seicoleg

Fel gwyddor ac fel proffesiwn, mae seicoleg yn gwneud gwahaniaeth i bobl yn y byd go iawn, trwy wella ansawdd bywyd mewn amrywiaeth eang o feysydd. Rydym yn falch o'n cryfderau o ran addysgu a dysgu ac o ran ymchwil. Bydd y cryfderau hynny'n sicrhau y byddwch chi'n dysgu am wyddor seicoleg a'i chymhwysiad gan ymchwilwyr a darlithwyr o'r radd flaenaf.

Delwedd o'r ymennydd

Darllen mwy: Niwrowyddoniaeth

Mae Niwrowyddoniaeth Fodern yn faes arbenigedd sy'n datblygu'n gyflym. Cynlluniwyd ein cyrsiau nid yn unig i roi sylfaen gadarn i chi mewn damcaniaethau a gwybodaeth niwrowyddoniaeth fodern, ond hefyd y gallu i ddatblygu eich sgiliau ymarferol gyda phrofiad ymarferol yn y byd go iawn o dechnegau ymchwil blaengar. 

 

 

*Mae'r flwyddyn mynediad yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd mae'r cwrs yn cychwyn ynddi yn hytrach na'r flwyddyn galendr. E.e. bydd gan gwrs sy'n cychwyn ym Mawrth 2024 ddyddiad 'Mynediad Mawrth 2023/24' gan fod y flwyddyn academaidd yn cychwyn ym Medi 2023/24. Yn yr un modd, bydd gan gwrs sy'n cychwyn yn Ionawr 2023 y dyddiad 'Mynediad Ionawr 2022/23' gan mai 2022/23 yw'r flwyddyn academaidd.

 

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?