Taliadau Ffioedd Myfyrwyr Ôl-Raddedig

Myfyrwyr Rhyngwladol (nid o'r UE) yn unig 

Cliciwch yma am fanylion 

Sylwer y gall methu â thalu eich ffioedd arwain at derfynu eich cofrestriad.

Dylech gysylltu â'r Swyddfa Gyllid cyn gynted â phosibl os ydych yn rhagweld unrhyw drafferth i dalu eich ffioedd. Bydd y Brifysgol yn codi tâl cosb am bob taliad hwyr. Fodd bynnag, rydym yn awyddus iawn i sicrhau na fyddwch yn cael costau o'r fath ac i'ch helpu mae gan y Brifysgol gynghorwr arbenigol yn yr Uned Cefnogaeth Ariannol (01248 383637). 

Am wybodaeth bellach ewch i'r Swyddfa Gyllid rhwng 10.00-12.30 a 1.30-4.00 dydd Llun i ddydd Gwener neu drwy ffonio 01248 382049 rhwng yr un oriau. Gallwch hefyd gysylltu'n uniongyrchol â'r Swyddfa Gyllid trwy anfon e-bost at  taliadauffioedd@bangor.ac.uk neu ewch i wefan y Swyddfa Gyllid http://www.bangor.ac.uk/finance/

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?