iTrent

O fis Hydref 2023, bydd system Adnoddau Dynol / Cyflogres newydd ar waith o'r enw iTrent.

Bydd ein cyflogres yn cael ei gweithredu trwy iTrent a bydd y ffordd rydym yn derbyn taflenni amser, taflenni goramser a hawliadau teithio a chynhaliaeth yn newid a hefyd, bydd y ffordd y byddwch yn cael eich slipiau cyflog yn newid. Bydd y rhain ar gael trwy ESS (hunanwasanaeth i aelodau staff) iTrent.

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?