Dau berson wrth fwrdd gwyn

Staff a Gweithwyr Achlysurol

Gwybodaeth gyffredinol i staff yn ymwneud â gwariant posibl, treuliau, cardiau corfforaethol a phensiynau.

Gwybodaeth gyffredinol yn ymwneud â chyflogi gweithwyr achlysurol ar gyfer staff ac unrhyw bobl sy'n dymuno cael eu cyflogi'n achlysurol gan y Brifysgol. Mae achlysurol fel rheol yn golygu darn o waith unigol.

Darllenwch os ydych yn bwriadu cyflogi gweithwyr achlysurol unrhyw bryd yn y dyfodol wrth i'r Brifysgol gadw at arfer 'Gwaith Da' y llywodraeth. Rhaid i weithwyr fod wedi eu cofrestru cyn dechrau ar y gwaith.

Canllawiau i unrhyw un sydd i wneud gwaith ar ran y Brifysgol a’r hyn sydd angen iddynt ei wneud yn gyntaf.
 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?