Graddio 2022

Gwyliwch y seremonïau Graddio yn fyw

#GraddioBangor: Dyddiadau, ameseroedd ac amserlen seremonïau graddio'r haf

10:00 Ysgol Busnes Bangor Ôl-raddedig
10:00 Hanes ac Archaeoleg Israddedig
Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Ôl-raddedig
Ieithoedd Modern Ôl-raddedig
Gwyddorau Meddygol Ôl-raddedig
Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Ôl-raddedig
13:00 Gwyddorau Meddygol Israddedig
Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Israddedig
10:00 Hanes ac Archaeoleg Ôl-raddedig
Y Gyfraith Israddedig ac Ôl-raddedig
Gwyddorau Cymdeithasol Ôl-raddedig
13:00 Athroniaeth a Chrefydd Israddedig ac Ôl-raddedig
Gwyddorau Cymdeithasol Israddedig
10:00 Llenyddiaeth Saesneg, Ffilm a Diwylliant Israddedig
13:00 Dwyieithrwydd, Iaith Saesneg ac Ieithyddiaeth Israddedig
Ieithoedd Modern Israddedig
Cerddoriaeth, Drama a Pherfformio Israddedig
16:00 Llenyddiaeth Saesneg, Ffilm a Diwylliant Ôl-raddedig
Dwyieithrwydd, Iaith Saesneg ac Ieithyddiaeth Ôl-raddedig
Cerddoriaeth, Drama a Pherfformio Ôl-raddedig
Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Israddedig
10:00 Seicoleg 2019/20 a 2020/21 Israddedig
13:00 Seicoleg 2021/22 Israddedig
Seicoleg 2019/20 Ôl-raddedig
16:00 Seicoleg 2020/21 a 2021/22 Ôl-raddedig
10:00 Gwyddorau Eigion (myfyrwyr 2021/22 yn unig) Israddedig ac Ôl-raddedig
13:00 Bioleg a Swoleg 2019/20 a 2020/21 Israddedig
16:00 Bioleg a Swoleg 2021/22 Israddedig
Bioleg a Swoleg Ôl-raddedig
10:00 Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig Israddedig ac Ôl-raddedig
10:00 Nyrsio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Radiograffeg Ddiagnostig, Gwaith Cymdeithasol a Ffisiotherapi 2019/20 Israddedig ac Ôl-raddedig
13:00 Nyrsio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Radiograffeg Ddiagnostig, Gwaith Cymdeithasol a Ffisiotherapi 2020/21 Israddedig ac Ôl-raddedig
16:00 Nyrsio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Radiograffeg Ddiagnostig, Gwaith Cymdeithasol a Ffisiotherapi 2021/22 Israddedig ac Ôl-raddedig
10:00 Gwyddorau Addysg Israddedig
13:00 Gwyddorau Addysg Ôl-raddedig
10:00 Ysgol Busnes Bangor Israddedig
10:00 Amgylchedd, Cadwraethl, Daearyddiaeth a Choedwigaeth Israddedig
13:00 Amgylchedd, Cadwraethl, Daearyddiaeth a Choedwigaeth Ôl-raddedig
Cemeg Israddedig ac Ôl-raddedig
16:00 Gwyddorau Eigion (myfyrwyr 2019/20 ac 2020/21 yn unig) Israddedig ac Ôl-raddedig
A group of students throwing their caps in their air after their graduation ceremony

Cwestiynau Cyffredin

Dewch o hyd i atebion am yr holl gwestiynau cyffredin ynglŷn â'n seremonïau graddio.

Bangor University Merchandise Hoodie

MEMORABILIA

Rwyt ti wedi cael y radd, dim ond prynu'r crys-T sydd ei angen! Rydym wedi ymuno a'r cwmni gwych Campus Clothing i gynnig cyfle i chi i ddathlu eich gradd gyda hwdi neu grys T 'Dosbarth 2022'.  Mae'r holl ddillad yn rhai masnach deg, ac mae eich enw ac enwau eich cyd-fyfyrwyr ar y cwrs eisoes wedi eu hargraffu ar y cefn.  Gallwch hyd yn oed ychwanegu cyffyrddiadau personol i wneud eich dilledyn hyd yn oed yn fwy arbennig.  

Bydd gan staff cyfeillgar Campus clothing stondin yn eich seremoni, ond gallwch neidio'r ciw ac osgoi siom trwy archebu ymlaen llaw yn CampusClothing/Bangor. Cofiwch ddilyn eu negeseuon ar Instagram a Twitter i gael cyfle i ennill gwobrau a chael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfnod graddio ar @CampusClassof.

Coleg Gwyddorau’r Amgylchedd a Pheirianneg

Ysgol Gwyddorau Eigion

Dydd Iau, Gorffennaf 7ed o 12yp yn Neuadd Reichel ar gyfer myfyrwyr sy'n mynychu seremoni graddio 12 am 10yb

Dydd Iau, Gorffennaf 14eg o 1.30yp yn y Ganolfan Rheolaeth ar gyfer myfyrwyr sy'n mynychu seremoni graddio 22 am 10yb

 

Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

Dydd Gwner, Gorffennaf 8fed o 12yp yn  Bar Uno ar gyfer myfyrwyr sy'n mynychu seremoni graddio 15 am 10yb 

 

Ysgol Gwyddorau Naturiol

Dydd Iau, Gorffennaf 7fed o 3yp yn PL2, Pontio ar gyfer myfyrwyr sy'n mynychu seremoni 13 ac o 6yh (PL2, Pontio) ar gyfer myfyrwyr sy'n mynychu seremoni graddio 14

Dydd Iau, Gorffennaf 14eg o 12yp John Phillips (Neuadd JP) ac o 12yp i fyfyrwyr sy'n mynychu seremoni graddio 22 ac o 3yp (Neuadd JP) i fyfyrwyr sy'n mynychu seremoni graddio 23

Dydd Iau, Gorffennag 14eg o 3yp yn PL2, Pontio i raddedigion Cemeg sy'n mynychu seremoni graddio 23

 

Gweld map

A group of female students in taking a selfie on their graduation day

WEDI I CHI RADDIO

Wedi i chi raddio byddwch yn aelod o'n cymuned alumni am byth. Bydd ein Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn cadw mewn cysylltiad â'n holl alumni wedi i chi raddio fel ein bod yn gallu eich diweddaru ar ddatblygiadau'r Brifysgol a rhoi gwybod i chi am unrhyw ddigwyddiadau penodol ar gyfer ein alumni.

Cysylltwch â ni

Ebostiwch ni

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?