Diweddarwch Eich Manylion

Mae'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yma i'ch helpu i gadw mewn cysylltiad â'ch prifysgol a chyda cyn-fyfyrwyr eraill. Rydym mewn cysylltiad â dros 100,000 o gyn-fyfyrwyr. Byddwn yn anfon y Bangoriad Bach, ein e-gylchlythyr chwarterol, atynt yn ogystal â chylchlythyrau penodol i ysgolion, gwahoddiadau i aduniadau a digwyddiadau, ceisiadau am sgyrsiau am yrfaoedd a cheisiadau am leoliadau gwaith, a gwybodaeth am Gronfa Bangor. Mae Cronfa Bangor yn ffordd i gyn-fyfyrwyr roi rhywbeth yn ôl i fyfyrwyr heddiw ac, yn y dyfodol, efallai y gofynnir i chi ei chefnogi. Er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn yr holl negeseuon hyn, ticiwch y blychau isod.

Gwybodaeth sy’n ofynnol

Manylion personol

Manylion cysylltu

Gwybodaeth am eich swydd

Dewisiadau Cysylltu a Diogelu Data

Cedwir data am gyn-fyfyrwyr yn ddiogel a chyfrinachol yng nghronfa ddata Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni y Brifysgol i ddibenion hybu cysylltiadau agosach rhwng Prifysgol Bangor a’i chyn-fyfyrwyr. Caiff ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth helaeth o weithgareddau i gyn-fyfyrwyr, yn cynnwys anfon cyhoeddiadau’r brifysgol, llenyddiaeth adrannol a llenyddiaeth benodol i roddwyr; a noddi digwyddiadau a gweithgareddau i gyn-fyfyrwyr a grwpiau diddordeb arbennig ledled y byd. Ni ddatgelir y data i sefydliadau allanol ac eithrio’r rhai fydd yn gweithredu fel asiant i’r brifysgol.

Mae Prifysgol Bangor yn prosesu eich data personol yn unol â rheoliadau diogelu data. Wrth gyflwyno’ch manylion rydych yn cydsynio i’r brifysgol anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodir gennych uchod. Gallwch dynnu’r cydsyniad hwn yn ôl ar unrhyw adeg trwy gysylltu â’r Tîm Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn alumni@bangor.ac.uk.

Ewch i adran Llywodraethu a Chydymffurfio ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i leisio pryder ynghylch sut mae eich data personol yn cael ei brosesu. Gellir cysylltu yn uniongyrchol â’n Swyddog Diogelu Data ar info-compliance@bangor.ac.uk.