Polisiau a Dogfennau

Rhestr lawn o ganllawiau gweithdrefnau a pholisïau wedi'u safoni gan y Tîm Cyllid.

Polisia a Dogfennau

Ffurflenni

for fersiwn pdf

Gweld Dogfen

am fersiwn Excel (.xlsx) 

Gweld Dogfen

Dylid anfon Ffurflenni Cais am Dreuliau, ar ol eu cwblhau, i gyfrifon talady

Canllawiau Proses

Gweld Dogfen

(Gwrthwyngalchu Arian)

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?