llyn o dyn yn drigo mynydd hefo tri copaon i cyraedd, mewn tywydd eira

CYFFURIAU AC ALCOHOL

Mae cymdeithasu’n elfen fawr o fywyd prifysgol, ac yn aml mae yfed alcohol yn rhan o hynny. Os ydych chi'n mynd allan ac yn cael ychydig o ddiodydd, dyma rai awgrymiadau ar gyfer mwynhau'r noson: 

 

 

 

  Os ydych chi'n poeni eich bod chi neu rywun arall yn yfed yn ormodol, mae digon o help ar gael. Mae mwy o wybodaeth ar ein gwefan

  Os nad ydych yn siŵr pwy i gysylltu â nhw, gallwch e-bostio Gwasanaeth Llesiant y Brifysgol i holi am y gefnogaeth sydd ar gael - gwasanaethaulles@bangor.ac.uk

  Cefnogi

  Eisiau cymdeithasu mewn amgylchedd di-alcohol? 

  Mae Campws Byw’n cynnal gweithgareddau wythnosol di-alcohol ac mae llawer o weithgareddau gan glybiau a chymdeithasau Undeb Bangor hefyd yn ddi-alcohol ac yn digwydd mewn llefydd di-alcohol. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan, edrychwch ar eu gwefannau: 

  It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?