Sgôr cerddoriaeth

Adran Cerddoriaeth, Drama a Pherfformio

Canolfan o ragoriaeth gerddorol ers dros ganrif.

Mae Prifysgol Bangor yn ganolfan o ragoriaeth gerddorol ers dros ganrif, ers penodi ein Cyfarwyddwr Cerdd cyntaf ym 1921. Yn fwy diweddar, rydym wedi cyfuno â Drama a Pherfformio er mwyn cynnig dewis helaethach fyth i’r myfyrwyr dros ystod unigryw o gyrsiau.

Myfyriwr yn chwarae offeryn cerdd mewn cerddorfa

Amdanom ni

Mae’r Adran Cerddoriaeth, Drama a Pherfformio yn ganolog iawn i Brifysgol Bangor, ac mae gennym ein hadeilad ein hunain ar y prif gampws, a chaffis a mannau dysgu cymdeithasol ar garreg ein drws.

Mae gennym ni stiwdios a chyfleusterau cerdd pwrpasol a mannau perfformio proffesiynol i chi fanteisio arnynt yn ystod eich astudiaethau.

Côr Siambr Prifysgol Bangor

Corau a Cherddorfeydd

Rydym yn cynnal rhaglen lawn o ddigwyddiadau Cerddorfa a Chorws Symffoni Prifysgol. Bydd hon yn flwyddyn arbennig wrth i ni ddathlu 100 mlynedd o greu cerddoriaeth ym Mangor, dan faton ein Cyfarwyddwr Cerdd Prifysgol newydd, Gwyn L Williams. Felly, rydym yn gwahodd pawb sy'n dymuno cymryd rhan i gofrestru eu diddordeb fel mewn blynyddoedd blaenorol. Bydd sefyllfa wrth gwrs yn cael ei hadolygu, gan ddilyn holl ganllawiau priodol Llywodraeth Cymru.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?