Amgylchedd Cynaliadwy

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddatblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang. Ein bwriad yw hyrwyddo cynaliadwyedd mewn gweithgarwch ymchwil, busnes a menter.
Ewch i Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor i ddysgu sut rydym yn ymgorffori arferion cynaliadwyedd ar draws gweithrediadau’r brifysgol ac i ddarllen am y gwaith rydym yn ei wneud i sicrhau llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol i genedlaethau'r dyfodol.

Rydym yn ymfalchïo'n fawr yn ansawdd ein hamgylchedd ym Mhrifysgol Bangor, ac rydym wedi ymrwymo i'w amddiffyn a'i wella. Mae hynny'n golygu meddwl am effeithiau popeth a wnawn, ac a ellir gwneud hynny’n well o safbwynt amgylcheddol. Gydag ystâd o dros 100 o adeiladau dros 346 hectar o dir, yn ogystal ag oddeutu 10,000 o fyfyrwyr a 2,000 o staff, rydym yn cydnabod goblygiadau yr effaith a gawn ar yr amgylchedd. Gallwch ddysgu mwy ar ein tudalennau Rheolaeth Amgylcheddol.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?