Grwp o bobl yn eistedd mewn stafell

Meistr mewn Ymwybyddiaeth Ofalgar: Gradd dysgu cyfunol

Ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar personol wrth astudio'n rhan-amser.

Myfyrwyr mewn darlith

Hyfforddiant i Addysgu

Mae tair ffordd o hyfforddi i fod yn athro/athrawes MBSR neu MBCT:

  • Meistr mewn Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Llwybr Hyfforddiant Athrawon (TTP)
  • Cyrsiau hyfforddiant athrawon annibynnol

Canolfan Ymchwil ac Ymarfer Meddylgarwch, Adeilad Brigantia, Bangor, Gwynedd, LL57 2AS

Cysylltu

Canolfan Ymchwil ac Ymarfer Meddylgarwch, Adeilad Brigantia, Bangor, Gwynedd, LL57 2AS

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?