Comisiynu Cwrs

Gweithdai undydd a deuddydd

  • Ymwybyddiaeth Ofalgar Rhyngbersonol – gweithdy tridiau
  • Cyflwyniad trwy brofiad i ymwybyddiaeth ofalgar
  • Datblygu sgiliau ymholi ystyriol
  • Datblygu sgiliau gweithio gyda grŵp mewn addysgu wedi’i seilio ar ymwybyddiaeth ofalgar
  • Addysgu symudiad ystyriol mewn addysgu wedi’i seilio ar ymwybyddiaeth ofalgar
  • Dysgu defnyddio’r Ymyriadau ar sail Ymwybyddiaeth Ofalgar: Meini Prawf Asesu Addysgu
  • Hyfforddiant Goruchwyliwr Ymwybyddiaeth Ofalgar

Mae'r rhain i gyd yn enghreifftiau o gyrsiau a gomisiynir yn gyffredin. Os oes gennych ddiddordeb arbennig sydd ychydig yn wahanol i'r rhain, cysylltwch â ni i drafod.

Llenwch y ffurflen isod yn amlinellu eich gofynion a'i hanfon at Rebecca Crane - r.crane@bangor.ac.uk.

Comisiynu Cwrs Meddylgarwch

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?