Hyfforddiant i Addysgu Ymwybyddiaeth Ofalgar

Cyrsiau Ôl-radd trwy Ddysgu

Gallwch hyfforddi i addysgu MBSR neu MBCT ac ennill gradd Meistr ar yr un pryd ar ein rhaglen Meistr ran-amser sydd wedi'i chynllunio i gyd-fynd â'ch ymrwymiadau gwaith. Rydych chi'n dod i Fangor bum penwythnos y flwyddyn ac yn gallu astudio o gartref weddill y flwyddyn.

Dysgu mwy am y graddau meistr

Llwybr Hyfforddiant Athrawon (TTP)

Er bod y TTP yn cael ei gynnig mewn cydweithrediad â’r Mindfulness Network, bydd yr holl hyfforddiant yn cael ei gyflwyno gan dîm hyfforddi Bangor gan ddefnyddio cwricwlwm CMRP, a byddwch yn derbyn tystysgrif Prifysgol Bangor.

Mae’r TTP yn llwybr hyfforddi hyblyg a blaengar a fydd yn rhoi tystysgrif cymhwysedd i chi gan Brifysgol Bangor i ddysgu Lleihau Straen yn Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBSR) neu Therapi Gwybyddol ar sail Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCT). Wrth i chi symud ymlaen, byddwch yn adeiladu portffolio cynhwysfawr o ddigwyddiadau hyfforddi, profiad addysgu a myfyrdod personol ochr yn ochr â dyfnhau eich ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar personol. Bydd mentor yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn cynnig cymorth ac arweiniad ymarferol i chi drwy gydol eich taith ac, yn dilyn hyfforddiant cychwynnol, byddwch yn dechrau addysgu dan arweiniad goruchwyliwr sy’n seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar a argymhellir. Mae'r TTP yn cymryd 3-4 blynedd i'w gwblhau os nad ydych wedi gwneud unrhyw hyfforddiant athrawon ymwybyddiaeth ofalgar cyn dechrau.


Gwybodaeth bellach

Os ydych chi'n dal yn ansicr a yw'r Meistr neu'r TTP yn addas i chi, gallwch wylio fideo YouTube sy'n esbonio'r tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhwng llwybrau hyfforddi athrawon ymwybyddiaeth ofalgar Prifysgol Bangor.

Gwylio ar YouTube

Am fwy o wybodaeth ar sut i ymuno, ewch i wefan hyfforddi The Mindfulness Network.

Cyrsiau Annibynnol

Er bod cyrsiau hyfforddi athrawon annibynnol yn cael eu cynnig mewn cydweithrediad â'r The Mindfulness Network, mae'r holl gyrsiau'n cael eu cyflwyno gan dîm hyfforddi Bangor gan ddefnyddio'r cwricwlwm CMRP.

Mae cyrsiau hyfforddi athrawon annibynnol ar gyfer eich datblygiad personol a phroffesiynol parhaus a gellir eu cymryd ar eich cyflymder eich hun.

  • Dewch i ddigwyddiadau hyfforddi sy'n addas i chi
  • Mae holl ddigwyddiadau TTP ar gael i’w cymryd fel digwyddiadau ar eu pen eu hunain (cyhyd â’ch bod yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y digwyddiadau hynny)
  • Dim asesiad ffurfiol
  • Gall digwyddiadau unigol gyfrif tuag at y TTP, os dymunwch gofrestru yn ddiweddarach.

I gael gwybod mwy a gweld y calendr o ddigwyddiadau hyfforddi, ewch i wefan hyfforddi athrawon y Mindfulness Network.

Mae’r Rhwydwaith Ymwybyddiaeth Ofalgar yn falch o allu cynnig nifer cyfyngedig o leoedd â chymorth bwrsari i bobl sydd angen cymorth ariannol ac sy’n gweithio mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’n gweledigaeth a’n cenhadaeth. Sylwch fod bwrsariaethau ar gyfer gwasanaethau Rhwydwaith Ymwybyddiaeth Ofalgar yn unig a gallwch ddarllen mwy yma: https://home.mindfulness-network.org/bursaries/

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?