imagines COVID-19 virus

Olrhain COVID-19 a firysau eraill mewn dŵr gwastraff

Mae arbenigwyr o'r Deyrnas Unedig yn gweithio gyda phartneriaid yn Nigeria a De Affrica i fonitro COVID-19 mewn cymunedau yn y ddwy wlad.