Nyrsys dan hyfforddiant yn dysgu sut i adfywio'r galon a'r ysgyfaint

Rhannu gwybodaeth er budd iechyd cleifion

Fel rhan o fenter newydd, mae pobl sydd yn defnyddio ysbyty cymunedol yn Nolgellau, Gwynedd yn dod i wybod am elusennau a all eu cefnogi, neu ddarparu gwybodaeth ychwanegol am eu cyflwr.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?