Ysgoloriaethau Teilyngdod a Mynediad

Pynciau

Ar hyn o bryd, mae'r Brifysgol yn cynnig Ysgoloriaethau Mynediad yn y pynciau sy'n dilyn:

 • Almaeneg
 • Astudiaethau Busnes
 • Astudiaethau Crefyddol
 • Astudiaethau'r Cyfryngau
 • Astudiaethau Theatr
 • Athroniaeth
 • Bioleg
 • Cerddoriaeth
 • Cyfrifiadureg
 • Cymdeithaseg
 • Cymraeg (fel Iaith Gyntaf neu Ail Iaith)
 • Daearyddiaeth
 • Dylunio a Thechnoleg
 • Economeg
 • Eidaleg
 • Electroneg
 • Ffrangeg
 • Ffiseg
 • Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer
 • Hanes
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Mathemateg
 • Seicoleg
 • Iaith Saesneg
 • Llenyddiaeth Saesneg
 • Sbaeneg
 • Tsieinëeg
 • Y Gyfraith

 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddianus yn derbyn yr Ysgoloriaeth Ragoriaeth yn y flwyddyn gyntaf gyda'r wobr yn cael ei chyflwyno mewn seremoni ar ddiwedd tymor yr hydref.

Heblaw'r Ysgoloriaethau Teilyngdod, mae Ysgoloriaethau Mynediad Bangor hefyd yn cynnwys nifer o ysgoloriaethau cronfeydd ymddiriedolaeth, ysgoloriaethau mae'r awdurdodau lleol yng Nghymru'n eu dyfarnu, ac ysgoloriaethau pwnc fel Ysgoloriaeth Ysgol y Gyfraith, Ysgoloriaethau'r Ysgol Addysg, ac Ysgoloriaethau'r Ysgol Peirianneg Electronig ac Ysgoloriaethau'r Ysgol Cyfrifiadureg. Dyfernir rhai o'r rhain yn flynyddol, gyda'r taliad cyntaf yn cael ei gyflwyno mewn seremoni ar ddiwedd tymor yr hydref.

Dyma restr o'r Ysgoloriaethau Mynediad sydd ar gael

YSGOLORIAETHAU DR. WILLIAM JONES WILLIAMS (£1500)*

Cafodd y Dr. William Jones Williams (1841-1920) yrfa lwyddiannus fel Meddyg yng Ngogledd Swydd Gaerefrog. Brodor o Dremadog ydoedd, ac fe'i cofir fel un o gymwynaswyr mwyaf hael y Brifysgol. Y mae dwy ysgoloriaeth yn dwyn ei enw, y naill yn gwbl agored a'r llall yn gyfyngedig i ymgeiswyr sy'n frodorion o Gymru ac a addysgwyd mewn ysgol uwchradd yng Nghymru.

YSGOLORIAETH DR. E.T. DAVIES (£1500)*

Sefydlwyd yn 1962 yn unol ag ewyllys y Dr. E.T. Davies, Lerpwl, ac y mae'n agored i ymgeiswyr sy'n frodorion o Gymru ac a addysgwyd mewn ysgol uwchradd yng Nghymru.

YSGOLORIAETH JOHN HUGHES (£1500)*

Sefydlwyd yn 1906 yn unol ag ewyllys yn Henadur John Hughes Y.H., Lerpwl ac y mae'n agored i ymgeiswyr a anwyd yn siroedd Môn, Conwy a Gwynedd neu sy'n byw yn y siroedd hynny.

YSGOLORIAETH RICHARD HUGHES (£1500)*

Sefydlwyd yn 1904 yn unol ag ewyllys Richard Hughes, o Lanfwrog, Ynys Môn, ac y mae'n agored i ymgeiswyr a anwyd yn siroedd Môn, Conwy a Gwynedd neu sy'n byw yn y siroedd hynny.

YSGOLORIAETH THOMAS HUGHES (£1500)*

Sefydlwyd yn 1973 yn unol ag ewyllys Thomas Hughes o'r Fali, Ynys Môn, ac y mae'n agored i ymgeiswyr a anwyd yn siroedd Môn, Conwy a Gwynedd neu sy'n byw yn y siroedd hynny.

YSGOLORIAETH WILLIAM PRITCHARD (£1500)*

Cynigir er cof am y diweddar William Pritchard, ac y mae'n agored i ymgeiswyr a anwyd yn siroedd Môn, Conwy a Gwynedd neu sy'n byw yn y siroedd hynny.

YSGOLORIAETH Y FONESIG GLADSTONE (£1500)*

Cynigir er cof am y Fonesig Gladstone o Benarlaˆg, aelod o Gyngor y Coleg a fu farw yn 1941. Y mae'r ysgoloriaeth yn agored i ymgeiswyr a anwyd yn siroedd Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam Maelor neu sy'n byw yn y siroedd hynny.

YSGOLORIAETH PIERCY (£1500)*

Sefydlwyd yn 1908 yn unol ag ewyllys Benjamin Piercy o Wrecsam ac y mae'n agored i ymgeiswyr a anwyd yn siroedd Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam Maelor neu sy'n byw yn y siroedd hynny.

YSGOLORIAETH ANNA BOYD (£300)*

Sefydlwyd yn 1938 yn unol ag ewyllys Miss Anna Frances Elizabeth Boyd o Cheltenham ac y mae'n agored i ymgeiswyr sy'n gyn-ddisgyblion yn Ysgol Eifionydd, Porthmadog. Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr o Gricieth.

* Nid yw'r ysgoloriaethau a nodir â seren yn cael eu cynnig bob blwyddyn.

Ysgoloriaeth

Swm

Gofynion

Bae Colwyn

£1,500

Ymgeiswyr o Fae Colwyn, Llanelwy ac Hen-Golwyn

 

Ysgoloriaeth

Swm

Gofynion

Ysgoloriaeth Ysgol y Gyfraith £3000 Ymgeiswyr sy'n dymuno astudio unrhyw gwrs gradd israddedig yn Ysgol y Gyfraith.
Ysgoloriaeth Cronfa'r Normal £500 Ymgeiswyr sy'n dymuno astudio cwrs israddeig yn yr Ysgol Addysg.
Ysgoloriaethau'r Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig £1500 Mae'r Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig yn cynnig tair ysgoloriaeth i rai sy'n dymuno dilyn unrhyw gwrs gradd israddedig yn yr Ysgol. Mae'r Ysgoloriaethau'n werth £1500 ac fe'i delir yn llawn yn y flwyddyn gyntaf.
Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol £3000 dros dair blynedd Mae'r Coleg yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £1000 y flwyddyn (£3000 dros dair blynedd) ar gyfer cyrsiau gradd lle bydd myfyrwyr yn dilyn 240 credyd neu fwy trwy gyfrwng y Gymraeg. 
I ymgeisio ar gyfer un o'r Ysgoloriaethau hyn ym Mangor, mae gofyn i chi sefyll ein arholiad Ysgoloriaethau Mynediad.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?