Arweinwyr Cyfoed yn cerdded drwy bentref Ffriddoedd yn ystod Wythnos Groeso

Wythnos Groeso: Ysgol Gwyddorau Naturiol

Yr Athro Nia Whiteley, Pennaeth Ysgol Gwyddorau Naturiol

Croeso i Ysgol y Gwyddorau Naturiol (SNS). Rydym yn hapus iawn eich bod chi wedi penderfynu astudio gyda ni, a gobeithiwn eich bod yn edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod. Mae dechrau eich addysg Brifysgol yn gyfnod cyffrous, ond fe all fod yn brawychus ac ychydig yn llethol. Cynlluniwyd rhaglen yr Wythnos Groeso i'ch helpu i ymgartrefu ac i ddarparu gwybodaeth amhrisiadwy sy'n angenrheidiol i'ch cefnogi chi drwy gydol eich amser ym Mangor. Byddwch yn cael cyfarfod â'ch tiwtor personol, a chael eu cyflwyno i staff sydd â chyfrifoldebau am les myfyrwyr, gyrfaoedd, darpariaeth TG a llawer mwy. Mae cymorth wrth law drwy'r system Arweinwyr Cyfoed, a thrwy gofyn i staff. 
  
Yn y llawlyfr hwn, fe welwch amserlen o ddigwyddiadau’r Wythnos Groeso a drefnwyd Gan yr Ysgol. 
  
Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi yn ystod yr Wythnos Groeso a dod i'ch adnabod yn ystod eich cyfnod astudio gyda ni. 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?