Cefnogi pobl ifanc

Yn yr Ysgol Fusnes rydym yn falch iawn o allu cefnogi myfyrwyr drwy gydol ei amser mewn addysg. Mae gennym lawer o wasanaethau i helpu cefnogi myfyrwyr ac athrawon mewn ysgolion, ac o fewn eu cymunedau. Isod mae gwybodaeth am rhai o'r cynigion sydd gennym ar hyn o bryd. 

Holwch am argaeledd.

Allwn weithio o amgylch chi felly gadewch wybod dyddiau ac amseroedd sydd yn gyfleus i chi. 

Hyd at 2 awr

Rydym yn argymell hyd at ddwy awr ar gyfer y sesiwn.

Ar gael yn y Gymraeg

Gennym lawr o siaradwyr Cymraeg yn ein tîm fydd yn gallu gwneud y sesiwn hwn drwy'r cyfrwng Gymraeg.

Am ddim

Mae ein sesiynau yn rhad ac am ddim.

Mae Economeg ym mhwnc cyfores, wedi dweud hynny mae yna ddiffyg dealltwriaeth be un union yw Economeg. Mae ein gweithdy wedi ei dylunio i roi mewnwelediad i'r astudio'r pwnc Economeg yn lefel A neu fel gradd yn y Brifysgol. Mi fyddem yn cyflwyno gyrfaoedd gwahanol a phrentisiaethau i'r myfyrwyr a gallwn helpu gyda chwrdd y Meincnodau Gatsby. Gall y gweithdy cael ei gysylltu gyda chwricwlwm mathemateg, busnes neu ddaearyddiaeth.

Mi fydd ein gweithdai yn cyflwyno eich myfyrwyr i economeg ac yn edrych ar feysydd fel:

  • Anghyfartaledd
  • Twf economaidd
  • Panig yn prynu 
  • Addysg
  • Argyfwng costau-byw
  • Y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Sesiynau ar ben ei hunain yw'r gweithdai yma ac maent yn cael ei chynnal gan ein myfyrwyr economeg. Mae'r sesiynau wedi ei dylunio i gael ei gynnal mewn dosbarth ac i ffitio mewn gydag eich amserlen yn yr ysgol. Mi allwn hefyd cynnal y sesiynau mwy na unwaith i ddosbarthau gwahanol yn y flwyddyn. 

I gael fwy o wybodaeth am y hwn menter ewch i dudalen we Discover Economics.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?