Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

'Jack to a King' yn cael y carped coch ym Mangor

Bydd ffilm am ddyrchafiad rhyfeddol clwb pêl-droed Cymreig i uchelfannau'r Uwch Gynghrair yn cael ei dangos am y tro cyntaf yng Ngogledd Cymru'r wythnos yma ym Mangor.
 
Yn 'Jack to a King' adroddir hanes taith anhygoel Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe o'r adeg y gwerthwyd y clwb am ddim ond £1 i'w ddyrchafiad gwerth £90 miliwn i'r Uwch Gynghrair.
 
Dangosir y ffilm nos Iau 16 Hydref am 7pm ym Mhrif Ddarlithfa'r Celfyddydau ym Mangor a cheir sesiwn holi ac ateb hefyd gyda'r cynhyrchydd Mal Pope.
 
Dangosir y ffilm mewn cysylltiad â Documentary Wales/Dogfen Cymru.  Mae Joanna Wright, darlithydd yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau, yn aelod o'r grwp llywio.
 
"Rydym eisiau dangos y ffilm yma oherwydd mae'n fwy na dim ond ffilm am bêl-droed yn unig oherwydd mae'n sicr o apelio at ddilynwyr pêl-droed a chynulleidfa fwy cyffredinol. Mae'n sôn am sut y daeth pobl at ei gilydd i achub rhywbeth pwysig i'w cymuned," meddai.
 
"Nod Dogfen Cymru ydi cefnogi ffilmiau gan wneuthurwyr ffilmiau o Gymru sy'n ymdrin â materion a themâu Cymreig."
 
Cynhaliwyd premiere y ffilm yn sinema'r Empire yn Leicester Square, Llundain ddydd Gwener, 12 Medi.
 
Cyfarwyddwyd y ffilm gan y cyfarwyddwr adnabyddus Marc Evans (Hinterland, Patagonia). Y cynhyrchydd cysylltiol oedd James Marsh sydd wedi ennill Gwobr Academi (Man on Wire), y cynhyrchwyr gweithredol oedd Mal Pope ac Edward Thomas a'r gwneuthurwr rhaglenni dogfen, Gwenllian Hughes.
 
Y ffilm oedd yr ail fwyaf poblogaidd mewn sinemâu yng Nghymru yn ystod y mis diwethaf.  Dywedodd  Mal Pope mai hon yn awr oedd y rhaglen ddogfen am bêl-droed sy'n ennill yr incwm mwyaf ym Mhrydain.
 
Fe'i disgrifiodd fel stori ryfeddol o lwyddiant yn wyneb anawsterau a thlodi'n troi'n gyfoeth mawr.  
 
Mae tocynnau ar gael yma.


Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2014