Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Ebrill 2012

Gwobr Rhydychen i Athro o Fangor

Mae Tony Bushell, Athro Almaeneg yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mangor, wedi ennill ysgoloriaeth o fri ar gyfer ymwelydd, gan Goleg Sant Ioan, Rhydychen, i gwblhau astudiaeth yn ymwneud â rhethreg hunaniaeth Awstriaidd. 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2012

Research for Business and the Business of Research. Darlith gyhoeddus na ddylid ei cholli!

Research for Business and the Business of Research

George Buckley Prif Economegydd Prydain, Deutsche Bank.
Ystafell Stephenson, Adeilad y George, Safle’r Normal.  6pm i ddechrau am 6:15

Darlith gyhoeddus na ddylid ei cholli!

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2012

O ble ddaeth y syniad o gymdeithas nad yw’n defnyddio arian parod?

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2012

Gweithdy Cwblhau llwyddiannus arall i fyfyrwyr PhD Bangor

Yn dilyn llwyddiant y Gweithdy Cwblhau PhD cyntaf ym Medi 2011, cynhaliodd Ysgol y Gyfraith Bangor yr ail Weithdy Cwblhau i fyfyrwyr PhD ddydd Gwener, 23 Mawrth 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2012

O ble ddaeth y syniad o gymdeithas nad yw’n defnyddio arian parod?

Mae’r syniad o  "gymdeithas nad yw’n defnyddio arian parod" yn cael sylw cynyddol erbyn hyn wrth i wledydd fel Sweden geisio symud oddi wrth arian papur a darnau arian ond yn y DU methodd y banciau â chael gwared â sieciau papur. Mewn Papur Gwaith gan Ysgol Busnes Bangor, mae Bernardo Bátiz-Lazo, o’r Ysgol Busnes, ynghyd â Thomas Haigh o Brifysgol Wisconsin, Milwaukee; The Haigh Group a David Stearns, o Brifysgol Seattle Pacific yn cofnodi bod y syniad o beidio â defnyddio arian parod wedi dechrau’n wreiddiol ym myd busnes ac wedi symud yn ddiweddarach i fyd ffuglen. 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2012