Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Medi 2014

Bioamrywiaeth forol ficrosgopig yn adlewyrchu bywyd mwy o faint

Mae ymchwil yn dangos bod dosbarthiad planhigion ac anifeiliaid microsgopig yn ein moroedd yn dynwared patrwm dosbarthiad planhigion ac anifeiliaid mwy o faint ar y tir.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2014

Diwrnod Gwerthfawrogi Cyfranogwyr

NeuroSKILL yn cynnal diwrnod gwerthfawrogi cyfranogwyr ymchwil ym Mhrifysgol Bangor

Cynhaliwyd diwrnod gwerthfawrogi aelodau o'r gymuned sydd wedi cymryd rhan mewn ymchwil seicoleg ym  Mhrifysgol Bangor gan y rhaglen NeuroSKILL ar 29 Awst. Croesawyd cleifion ac aelodau o'r gymuned leol sydd wedi cymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil i'r digwyddiad yn Adeilad Brigantia.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2014

Efrydiaeth PhD wedi ei chyllido: Gweithrediadau Darbodus, Effeithlon a Chynaliadwy yn y Diwydiant Gofal Iechyd Diagnostig (dyddiad cau 12 Medi 2014)

Gwahoddir ceisiadau am efrydiaeth PhD dair blynedd mewn ymchwil ddiwydiannol. Maes y PhD fydd Rheolaeth Weithredol ac Ymchwil Weithredol mewn amgylchedd cynhyrchu diagnosteg iechyd gofal. Mae'r efrydiaeth wedi'i chyllido gan y Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas a 'Siemens Healthcare & Diagnostics' .

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2014

Mae gan Awstriaid ddiddordeb mewn archaeoleg

Wrth i Awstria baratoi i newid y ffordd yr ymdrinnir ag archaeoleg, drwy gadarnhau'r Confensiwn Ewropeaidd ar Warchod Treftadaeth Archeolegol (diwygiedig), mae'r Athro Raimund Karl, sy'n arbenigwr blaenllaw ar gael y cyhoedd i ymddiddori mewn archaeoleg a chymryd rhan ynddo, wedi bod yn gweithio â llywodraeth Awstria i ymchwilio i agweddau Awstriaid tuag at archaeoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2014

Ysgol Busnes Bangor i gynnal cynhadledd o bwys ar Economïau Mwslimaidd

Sut y gellir hyrwyddo datblygiad ariannol yn y byd Mwslimaidd? Dyma’r cwestiwn a ofynnir ac sydd i’w trafod mewn cynhadledd ym Mhrifysgol Bangor ym Medi, mewn cydweithrediad â’r Banc Datblygu Islamaidd (IDB).

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2014