Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Mawrth 2016

‘Safety=Design’: Achub miloedd o fywydau ac arbed miliynau o bunnoedd

Mae gobaith y bydd prosiect a lansiwyd mewn cydweithrediad â Phrifysgol Bangor yn achub miloedd o fywydau drwy symleiddio sut mae staff gofal iechyd a chleifion yn adnabod symptomau.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2016

Pynciau ym Mhrifysgol Bangor yn cyrraedd tabl byd-eang

Mae dadansoddiad sydd newydd ei gyhoeddi o dablau cynghrair ddylanwadol QS World University Rankings 2016, lle llamodd Prifysgol Bangor i fyny 60 safle i safle 411 yn fyd-eang, yn darparu gwybodaeth bellach am safleoedd gwahanol bynciau ymhlith prifysgolion gorau’r byd.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2016

Efrydiaethau PhD ar gyfer Medi 2016

Mae Ysgol Busnes Bangor yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys sy'n dymuno astudio ar gyfer doethuriaeth. Rydym yn cynnig Efrydiaethau PhD ar gyfer projectau ymchwil yn nisgyblaethau Astudiaethau Cyllid a Rheoli Busnes.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2016

Ymchwilydd o Fangor yn gyd-enillydd gwobr NewsHACK y BBC

Roedd Dewi Bryn Jones o Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn un o enillwyr gwobr Wynebu’r Gynulleidfa yn #newsHack: Languge Technology y BBC ar y cyd gyda BBC Cymru Fyw, BBC Connected Studio, a BBC Digital yn Llundain ar 15 ac 16 Mawrth 2016. Yr her yn y digwyddiad a drefnwyd gan y BBC News Labs oedd sut i helpu gwella newyddiaduraeth mewn amgylchedd amlieithog er mwyn manteisio ar newyddion a gwybodaeth mewn ieithoedd eraill, a darllen cynnwys mewn nifer o ieithoedd gwahanol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2016

Bywyd i'r Cherokee heddiw a hanes y Llwybr Dagrau

Mewn cyfres o dair rhaglen ar S4C, bydd yr Athro Jerry Hunter yn teithio i America i olrhain hanes y Cymro Evan Jones ac i ddysgu mwy am genedl y Cherokee heddiw.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

OPSWISE – Gwella gofal i bobl hŷn

Mae astudiaeth gan Brifysgol Bangor wedi rhoi golwg newydd ar sut mae gwasanaethau iechyd ar gyfer pobl hŷn yn cael eu cynnal.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

Sut fydd ymwneud â robotiaid yn effeithio arnom ni?

Yn y dyfodol agos bydd robotiaid ac afatarau'n dod yn gynyddol fwy cyffredin - byddwn yn ymwneud â hwy mewn mannau gwaith, mannau cyhoeddus ac yn ein cartrefi, yn ogystal ag ym meysydd addysg, iechyd a gofal.  Mae technolegwyr wedi bod yn gweithio'n galed i ddatblygu peiriannau defnyddiol i gyflawni tasgau cymhleth megis codi cleifion o welyau mewn ysbytai, bod yn gwmni i bobl gydag iselder neu ddementia, neu hyd yn oed ddysgu algebra i blant.  Ond a ydym ni'n gwybod a all ymwneud dros gyfnod hir â robotiaid fel hyn gael unrhyw effaith arnom ni?

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2016

Banciau Bwyd ar gynnydd yng Nghymru

Bellach mae gan Gymru 157 banc bwyd, yn cefnogi pobol mewn peryg o beidio â gallu bwydo’u hunain a’u teuluoedd (data a gasglwyd Gorffennaf 2015), o gymharu ag 16 yn 1998.

Daw’r ystadegau newydd hyn o broject ymchwil gan David Beck, myfyriwr PhD Gwyddorau Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2016

Ymchwil Gwyddor Cymdeithas yn gwella ansawdd bywyd a gofal i bobl sydd â dementia

Mae ymchwil gan Brifysgol Bangor, a gynhaliwyd mewn sawl cartref gofal yng ngogledd Cymru, yn cael sylw mewn llyfryn sydd i’w lansio yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Mawrth 15 Mawrth.

Mae llyfryn briffio diweddaraf y Campaign for Social Science’s ‘Making the Case for the Social Sciences’ yn rhoi sylw i nifer o  brojectau ymchwil ar ddementia mewn prifysgolion yn y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2016

'Bowlio gyda'i gilydd? Cymdeithas sifil mewn pentref Gogledd Ddwyrain Cymru' - Tîm Ymchwil WISERD Bangor

'Bowlio gyda'i gilydd? Cymdeithas sifil mewn pentref Gogledd Ddwyrain Cymru': darlith gwadd gan Dîm Ymchwil WISERD Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2016

Mae gan y pysgodyn sebra a'r ddynolryw gyfaill biofeddygol newydd, y gar brych

Mae genom y gar brych, pysgodyn sy'n esblygu'n araf, mor debyg i'r pysgodyn sebra a'r ddynolryw y gellir ei ddefnyddio fel rhywogaeth bont a allasai arwain at ddatblygiadau pwysig mewn ymchwil fiofeddygol ym maes clefydau dynol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2016

Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC i ariannu project ar y cyd gyda Heddlu Gogledd Cymru

Arloesi a dysgu o fewn Heddlu Gogledd Cymru fydd canolbwynt project cydweithrediadol newydd a arweinir gan Ysgol Busnes Bangor, diolch i grant ymchwil mawr.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2016

Mae coedwigoedd eglwysig Ethiopia yn adnodd hanfodol sydd yn haeddu cydnabyddiaeth treftadaeth y byd

Nearly all of the natural forest cover has been lost in the highlands of Ethiopia, except for small areas of sacred forest surrounding the many individual churches of the Ethiopian Tewahedo Orthodox Church.

The first study to assess the conservation value of these forests has shown that the Ethiopian ‘church forests’, as they are known, play a crucial role in the protection of many species in this global biodiversity hotspot. Although these forests are managed individually, together they form an important network of habitats spread right over the vast area of the central and northern highlands of Ethiopia.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2016

Dementia: gall y label "salwch" wneud i bobl fod yn isel eu hysbryd

Bu pobl yng ngogledd Cymru yn cymryd rhan mewn ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar ac sy'n dangos bod pobl sy'n ystyried symptomau dementia fel salwch yn teimlo'n fwy negyddol na'r rhai sy'n ei weld fel rhan annatod o fynd yn hŷn.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2016

Getting Welsh GPs to act more quickly on cancer symptoms

A research project at  Bangor University will look at early cancer diagnosis - a priority area for the Welsh Government, as late presentation of cancer is thought to significantly contribute to the relatively poor survival of Welsh cancer patients compared to the rest of the UK.  The award had been made to Professor Richard Neal from the University's North Wales Centre for Primary Care Research, himself a practicing G.P and a world-leader in the field of early cancer diagnosis.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2016

Why scrapping the €500 note may not help counter terrorism

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Bernardo Batiz-Lazo, o'r Ysgol Fusnes a Marybeth Rouse, myfyrwraig yn yr Ysgol Fusnes, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2016