Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Athro ym Mangor yn arwain siaradwyr mewn cynhadledd ryngwladol

Bu i Bernardo Batiz-Lazo, Athro mewn Hanes Busnes a Rheolaeth Banciau yn Ysgol Busnes Bangor, gyflwyno’r prif anerchiad yn y gynhadledd ryngwladol gyntaf a drefnwyd gan y Tolani Institute of Management Studies (TIMS) yn Gandhidham, Gujarat (India). Mae’r dref yn dwyn enw sefydlwr India oherwydd mai cyhoeddi’r penderfyniad i gartrefu cymuned y Sindhi (grŵp o bobl a adleoliwyd ar ôl iddynt gael eu gwahanu) yn yr ardal honno oedd gweithred olaf Gandhi ar y diwrnod y lladdwyd ef. Mae’r Sefydliad ei hun yn rhan o grŵp addysgiadol sy’n addysgu dros 8,000 o fyfyrwyr diolch i ymdrech, cefnogaeth ariannol a gweledigaeth K. B. Tolani (1893-1988).

Cafodd y gynhadledd gefnogaeth y gymuned fusnes leol sy’n cynnwys IFFCO, cydweithfa a’r cynhyrchwr gwrtaith mwyaf yn India; Gandhidham Chamber of Commerce & Industry; a’r Gandhidham Co-operative Bank Ltd.

Roedd y rhan fwyaf o gyflwyniadau o India a Sri Lanka ond hefyd  o lefydd mor bell â De Affrica. Roedd themâu’n ymdrin â materion rheoli cyffredinol fel cyllid, adnoddau dynol a marchnata. Roedd y rhain yn dyst i ymdrechion gan y gymuned academaidd a busnes leol i godi eu proffil ymchwil. Swyddogaeth Yr Athro Batiz-Lazo wedyn oedd gosod meincnod ar yr hyn y gallai’r astudiaethau hyn gymharu eu cyfraniad a’u methodoleg gyda safonau rhyngwladol. Bu i’w anerchiad, yn benodol, ymdrin â’r swyddogaeth sydd gan ‘ddelweddau’r dyfodol’ wrth siapio cyfle a datblygiad sefydliadol. Dangoswyd hyn gan y syniad o gymdeithas heb arian parod gyda systemau talu adwerthu (dogfen ar gael fel papur ymchwil Ysgol Busnes Bangor).

Cyn y gynhadledd, bu’r Athro Batiz-Lazo yn gweithio gyda myfyrwyr ôl-radd ar eu hail flwyddyn gan arwain gweithdy ar dwf Grŵp Virgin Syr Richard Branson i wasanaethau bancio adwerthu. Mae’r astudiaeth achos yma gan yr  Athro Batiz-Lazo a’r Athro Kimio Kase (Ysgol Busnes IESE, Madrid, Sbaen) ar gael gan yr ‘European Case Clearing House’ neu i’w lwytho i lawr.

Mae’r Athro Batiz-Lazo hefyd yn aelod o fwrdd golygyddol QUEST - Indian Journal of Management and Research, a gyhoeddir gan TIMS.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2011