Cwrs Sgiliau Ymchwil

 

 

 

 

 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol y Rhaglen Sgiliau Ymchwil

Cefnogi myfyrwyr ymchwil cyfrwng Cymraeg yw diben y Rhaglen Sgiliau Ymchwil, yr unig raglen hyfforddiant ymchwil ar gyfer myfyrwyr ôl-radd ac academyddion gyrfa gynnar a geir yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cwrs Sgiliau Ymchwil

14-15 Tachwedd 2017

Bangor

Mae’r rhaglen o hyfforddiant yn addas ar gyfer myfyrwyr ôl-radd.  Croeso i bawb, ac fe delir y Coleg am holl gostau’r cwrs.

Mae ffurflen gofrestru a chopi o’r rhaglen ynghlwm.

Cofrestrwch nawr

http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/ymchwil/rhaglensgiliauymchwil/


Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2017