Dathlu 50 mlynedd o ragoriaeth ymchwil

Cynhaliwyd Diwrnod Ymchwil Ysgol Gyfan gan yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yr wythnos ddiwethaf fel rhan o'i dathliadau hanner canmlwyddiant.Cynhaliwyd Diwrnod Ymchwil gan yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn gynharach yn y fisCynhaliwyd Diwrnod Ymchwil gan yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn gynharach yn y fis

Roedd yr achlysur yn arddangos peth o'r gwaith ymchwil a wneir ar hyn o bryd gan y staff academaidd a'r myfyrwyr doethuriaeth yn yr ysgol, mewn dewis eang o feysydd yn y gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys iechyd a gofal cymdeithasol, polisi a chynllunio iaith, heddlua, myfyrwyr yn perthyn a chyfalaf cymdeithasol.

Mynychwyd y diwrnod gan fyfyrwyr o bob lefel o astudio, ac roedd yn llwyfan delfrydol i ddangos pam mae'r ysgol wedi ei gosod ar hyn o bryd yn yr 20 uchaf yn y DU am ymchwil ym maes gwyddorau cymdeithasol (REF 2014).

Anogwyd y myfyrwyr hefyd i wneud eu hymchwil eu hunain drwy gymryd rhan mewn cystadleuaeth bosteri, gyda gwobrau i'r cynigion gorau ym mhob un o'r tri chategori: trosedd, cyfiawnder troseddol a chymdeithas; cymunedau, diwylliant, iaith a hunaniaeth; ac iechyd, gofal cymdeithasol, lles a chymdeithas.

Dywedodd Pennaeth yr Ysgol, Dr Martina Feilzer: "Roedd y Diwrnod Ymchwil yn gyfle gwych i arddangos y gwaith ymchwil cyffrous sydd yn yr Ysgol - o brojectau ôl-raddedig i raglenni ymchwil a ariennir yn allanol. Cynhaliwyd digwyddiad codi arian hefyd ar gyfer un o'n partneriaid ymchwil, Cruse Bereavement Care, a chodwyd dros £500 i'r elusen. Diolchaf i bawb a gyfrannodd, a gymerodd ran, ac a helpodd i wneud y diwrnod yn gymaint o lwyddiant".

I weld rhaglen y dydd yn llawn, a chael crynodebau, ewch ar dudalen y Diwrnod Ymchwil.Rhai o'r posteri bu'n cael eu hymddangosRhai o'r posteri bu'n cael eu hymddangos

Enillwyr y posteri:

Troseddu, cyfiawnder troseddol a chymdeithas: Gabriella Simak (ôl-raddedig)

Cymunedau, diwylliant, iaith a hunaniaeth: Shan Pritchard (ôl-raddedig)

Iechyd, gofal cymdeithasol. lles a chymdeithas: Louise Prendergast (ôl-raddedig)

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2016