Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mae caethwasiaeth yn drosedd- nid cyfrifoldeb prynwyr yw ei wrthwynebu

“Nid dewis y prynwr yw cefnogi caethwasiaeth. Mae ’n drosedd yn erbyn y ddynoliaeth.”  Dyna eiriau Dr Nicola Frith, Darlithydd mewn Ffrangeg ac arbenigwraig mewn Astudiaethau Ôl-drefedigaethol a Chaethwasiaeth Ffrengig yn Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Bangor.

Mewn erthygl yn The Conversation heddiw ( 5 Gorffennaf) mae Dr Frith yn dadlau nad  y  prynwr sydd â chyfrifoldeb ond yr archfarchnadoedd a’u cadwyni cyflenwi, gan fod y ddeddfwriaeth yn ddigon clir bod caethwasiaeth yn drosedd  amlwg, ac nad oes ganddynt  unrhyw gyfiawnhad dros beidio ag ymateb i unrhyw gamdriniaeth neu droseddau  fel y rhai a amlygwyd gan The Guardian yn ddiweddar.

 Darllenwch yr erthygl lawn yma:

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2014