Mae Ymchwil Dwyieithrwydd Bangor yn hynod ddylanwadol

Yn ddiweddar, cafodd erthygl gan yr Athro Ginny Gathercole o Ysgol Seicoleg Bangor ei gynnwys yn Dwyieithrwydd: Iaith a Gwybyddiaeth (BLC), y cofnodolyn rhyngwladol a adolygwyd gan gyfoedion sy’n canolbwyntio ar ddwyieithrwydd o safbwynt gwyddoniaeth wybyddol. Cafodd erthygl yr Athro Gathercole ei amlygu fel un o ddewis y golygydd, ac mae Cyfnodolion Caergrawntwedi darparu mynediad rhad ac am ddim i’r erthygl yma.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2011