PGR Training skills sessions offered by CAHB

Adeiladu Presenoldeb Ar-lein fel Ymchwilydd

Dr Ifan Jones

Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi newid bywyd yr ymchwilydd academaidd yn ddiweddar. Bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno i sut y gallwch chi ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i ledaenu'r gair am eich ymchwil, cyfathrebu a chydweithio ag eraill ar-lein ac i adeiladu presenoldeb ar y we. Bydd y gweithdy hwn yn Gymraeg

Pryd: 26 Mawrth, 2-3pm

Lle: Alun 106

I gofestru: https://www.bangor.ac.uk/arts-humanities-and-business/digwyddiadau/adeiladu-presenoldeb-ar-lein-fel-ymchwilydd-39810

Gwneud cais am Swydd Academaidd

Dr Helena Miguelez-Carballeira

Yn y gweithdy hwn, byddwn yn trafod sut mae'r farchnad academaidd wedi newid yn y blynyddoedd diwethaf, a'r sgiliau y bydd angen i chi eu datblygu er mwyn gwneud cais am eich swydd academaidd gyntaf.  Bydd enghreifftiau o hysbysebion swyddi, CVs a llythyrau cais yn cael eu darparu a'u trafod. Dewch a'ch CV gyda chi, a chewch adborth ar sut i'w wella! Bydd y gweithdy hwn yn Saesneg.

Pryd: 8 Mai, 2-3pm        

Lle: Alun 106

 I gofestru: https://www.bangor.ac.uk/arts-humanities-and-business/digwyddiadau/gwneud-cais-am-swydd-academaidd-39812

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2019