Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

TransForm - Adrodd hanesion newydd am ddelwedd y corff

Bibliotherapi yw'r syniad y gallwn ddefnyddio hanesion am bobl eraill i'n helpu i feddwl yn wahanol ac yn fwy cadarnhaol am ein pryderon ein hunain. Mae'r project yn dod â bibliotherapi i'r unfed ganrif ar hugain ac yn edrych ar sut y gallwn ddefnyddio gemau straeon ar-lein, neu ffuglen ddigidol, i gefnogi merched ifanc i ddatblygu dulliau o feddwl mwy cadarnhaol am ddelwedd eu cyrff.

Gan weithio gyda phedwar grŵp o ferched ifanc (rhwng 16 ac 20 oed) dros gyfnod o bum wythnos, edrychodd yr ymchwilwyr ar ymateb y cyfranogwyr i ddull newydd o adrodd storïau rhyngweithiol ar-lein sef 'ffuglen ddigidol', a'r heriau mae'r merched ifanc hyn yn eu hwynebu mewn perthynas â delwedd y corff.

Cyllidwyd y project gan y Welsh Crucible, sefydliad a luniwyd i ddatblygu arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru trwy gefnogi ymchwilwyr i ddatblygu dulliau rhyngweithiol a chreadigol o roi sylw i faterion cyfredol byd-eang. Bwriad y cam cyntaf o'r rhaglen waith arfaethedig yw chwyldroi ymyriadau gofal iechyd ar-lein.

Ymchwilwyr TransForm oedd Dr Sarah Riley (Seicoleg, Prifysgol Aberystwyth), yr Athro Astrid Ensslin (Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau, Prifysgol Bangor), Dr Joan Haran(Cesagen - Emerging Science, Changing Society, Prifysgol Caerdydd), Dr Alison Mackiewicz (Seicoleg, Prifysgol Aberystwyth) a Dr Yi Gong (Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy, Prifysgol Caerdydd).

Ar 5 Gorffennaf rhwng 5.30-7pm yn ystafelloedd pwyllgor Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Caerdydd bydd cyfle i glywed am y project ac edrych ar y wefan. Mae'r wefan yn gynnyrch y project gyda'r bwriad o ledaenu'r canfyddiadau a rhoi adnodd i ferched ifanc ac i bobl sy'n gweithio gyda merched ifanc. Mae'r sesiwn am ddim, ond mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig. Gallwch archebu lle drwy anfon e-bost at scr2@aber.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2013