Ymchwil i Gredyd-Raddio yn Ysgol Busnes Bangor

Ar 5 Rhagfyr 2011, bu’r asiantaeth gredyd-raddio Standard a Poor (S a P) ym mhenawdau’r newyddion wrth iddi osod statws credyd 15 o wledydd yr ewro-barth dan arolygiad o ran eu hisraddio. Hon yw’r asiantaeth raddio gyntaf i nodi bygythiad cryf (50% o bosibilrwydd) o ostwng statws credyd sofran yn achos gwledydd cyfradd AAA, yn cynnwys yr Almaen, Ffrainc, yr Iseldiroedd ac Awstria. Wrth gymryd y camau hyn, mae asiantaeth S a P yn atgyfnerthu ei henw da fel ‘gweithredwr cyntaf’ ymysg asiantaethau graddio am nodi newyddion negyddol ynglŷn â chyfraddau sofran.  Gan ddefnyddio cyfres ddata 15-mlynedd, canfu ymchwilwyr yn Ysgol Busnes Bangor fod S a P wedi tueddu i weithredu’n gynt nag asiantaethau eraill wrth osod cyfraddau llywodraethau sofran dan arolygiad o ran eu hisraddio (International Review of Financial Analysis, 2011).

Ar ben hynny, yn ddiweddar, bu’r Athro Owain ap Gwilym a Dr Rasha Alsakka hwythau’n dadansoddi’r beirniadaethau a roddwyd i asiantaethau cyfraddau am eu swyddogaeth ymddangosiadol yn argyfwng dyledion sofran Ewrop (darllenwch Intereconomics – Review of European Economic Policy).

Yn Awst 2011, S a P oedd yr asiantaeth gyntaf i israddio cyfradd sofran UDA o statws AAA. Mae hyn hefyd yn gyson â’r patrwm hanesyddol o ran gweithredoedd israddio sofran, fel a ddangoswyd mewn ymchwil arall gan Ysgol Busnes Bangor (‘Leads and lags in sovereign ratings’, Journal of Banking and Finance, 2010, cyfrol 34, rhif 11).

Mae’n bwysig iawn pwysleisio bod yn well gan lawer o ddefnyddwyr cyfraddau credyd (e.e. rheoleiddwyr a buddsoddwyr bondiau) sefydlogrwydd o ran cyfraddau credyd, yn hytrach na ‘chywirdeb’ yn y tymor byr.  Mae’r projectau ymchwil uchod hefyd yn nodi bod Moody’s (prif gystadleuydd S a P) yn dilyn polisi sy’n tueddu i roi mwy o bwyslais ar sefydlogrwydd wrth bennu statws credyd llywodraethau sofran.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2011