Ysgol y Gyfraith Bangor yn croesawu ysgolheigion nodedig fel darlithwyr gwadd

Bydd Ysgol y Gyfraith Bangor yn croesawu dau ddarlithydd gwadd nodedig i Fangor ym mis Tachwedd 2011.

Bydd yr Athro Jason Chuah, Pennaeth Cyfraith Academaidd yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol y Ddinas Llundain, yn cyflwyno seminar ar "Letters of Credit -  Reconciling legal rules with commercial realities” ddydd Llun, 14 Tachwedd. Graddiodd yr Athro Chuah ym Mhrifysgol Caergrawnt a derbyniodd wobrau  gan Banc  Barclays, Awdurdod Datblygu Tramor y DU, Ymddiriedolaeth Cymanwlad Caergrawnt a Chymrodoriaeth Cymanwlad Caergrawnt. Mae ganddo hefyd Dystysgrif mewn Allforio gyda Rhagoriaeth o’r Sefydliad Allforio, ac wedi ennill gwobr Cyfraith Masnachol Clive Schmitthoff a gwobr llyfrau Sweet & Maxwell. Mae’n Gyfarwyddwr Gweithredol Grŵp Ymchwil Polisi a Chyfraith Morol Prifysgolion Llundain, ac yn aelod o Fwrdd Olygyddol  Journal of International Maritime Law, Shipping and Trade Law, The European Commercial Contract Law, International Company and Commercial Law Review, International Trade Law and Regulation a Finance and Credit Law. Mae wedi ysgrifennu a chyd-ysgrifennu nifer o lyfrau gan gynnwys, Law of International Trade, Encyclopaedia of Banking Law, Commercial Law, a Butterworths Banking Law Guide.

Bydd yr Athro Z Wang o Brifysgol Astudiaethau Tramor  Beijing hefyd yn cyflwyno seminar ar 14 Tachwedd. Bydd yn rhoi seminar o’r enw  "The Evolving Nature of EU Power and Sino-EU Relations in the 21st century". Mae’r Athro Wang wedi cyhoeddi’n helaeth ym maes traddodiadau Cyfansoddiadol Ewrop ac yn ddiweddar mae ei gyhoeddiadau wedi canolbwyntio ar faterion sy’n codi o’r ddadl am Gytuniad Lisbon.  Ei ddiddordebau ymchwil yw astudiaethau Gwyddelig a Phrydeinig, Cyfraith a Gwleidyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd. Yn y seminar hwn, bydd yr Athro Wang yn cynnig rhai safbwyntiau diddorol am y cydbwysedd grym sy’n datblygu rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Tsieina.

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor yn dangos arddeliad i sicrhau dysgu o’r ansawdd uchaf ac wedi trefnu rhaglen reolaidd o ymwelwyr a siaradwyr gwadd nodedig a luniwyd i gwblhau addysg myfyrwyr ac i wella’r profiad academaidd.  I gael rhestr o gyn ymwelwyr â’r adran, cliciwch yma.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2011