Goruchwylwyr doethurol

Mae goruchwylio myfyrwyr sy’n astudio am ddoethuriaeth yn gyfrifoldeb llawn her. Mae cyfraddau cwblhau doethuriaethau yn awr yn ddata allweddol a ystyrir gan ymgeiswyr, mae’r Ddoethuriaeth ei hun yn newid o ran ei natur, ac rydym yn delio â chynulleidfa sydd ag anghenion a disgwyliadau amrywiol. Yn ogystal â’r materion hyn, mae gan Fangor bolisi o gynyddu niferoedd myfyrwyr doethuriaeth. Mae’r Ysgol Ddoethurol yn trefnu gweithdai sy’n cael ei arwain gan John Wakeford, o’r Missenden Centre ac yn cynnig gweithdy undydd i edrych ar rai o’r materion uchod.

Bydd y gweithdai canlynol yn cael ei gynnal yn 2017/18:

Effective supervision – workshop for doctoral supervisors:

16 January  2018 – 9am – 4.30pm

4 July 2018        –9am – 4.30pm

Examining Doctoral candidates:

17 January  2018  -9am – 4.30pm

5 July 2018          -9am – 4.30pm

Am ragor o wybodaeth am John, ewch i: www.missendencentre.co.uk Os hoffech fwy o wybodaeth am y gweithdy cysylltwch a Penny Dowdney: p.j.dowdney@bangor.ac.uk Os ydych eisiau cade lle ar un o’r cyrsiau ewch i’r tudalen YMA.

Isod, cewch gysylltiadau â gwybodaeth ychwanegol: