Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Goruchwylwyr doethurol

Mae goruchwylio myfyrwyr sy’n astudio am ddoethuriaeth yn gyfrifoldeb llawn her. Mae cyfraddau cwblhau doethuriaethau yn awr yn ddata allweddol a ystyrir gan ymgeiswyr, mae’r Ddoethuriaeth ei hun yn newid o ran ei natur, ac rydym yn delio â chynulleidfa sydd ag anghenion a disgwyliadau amrywiol. Yn ogystal â’r materion hyn, mae gan Fangor bolisi o gynyddu niferoedd myfyrwyr doethuriaeth. Mae’r Ysgol Ddoethurol yn trefnu gweithdai sy’n cael ei arwain gan John Wakeford, o’r Missenden Centre ac yn cynnig gweithdy undydd i edrych ar rai o’r materion uchod.

Bydd y gweithdai canlynol yn cael ei gynnal yn 2019/20:

Effective supervision – workshop for doctoral supervisors:

30 January  2020    – 9am – 4.30pm

8 July 2020          – 9am – 4.30pm

The Doctoral Examination - Workshop for examiners and candidates:

31 January  2020    – 9am – 4.30pm

9 July 2020          – 9am – 4.30pm

 

Am ragor o wybodaeth am John, ewch i: www.missendencentre.co.uk Os hoffech fwy o wybodaeth am y gweithdy cysylltwch a Penny Dowdney: p.j.dowdney@bangor.ac.uk Os ydych eisiau cade lle ar un o’r cyrsiau ewch i’r tudalen YMA.

Isod, cewch gysylltiadau â gwybodaeth ychwanegol: