Dogfennau ar silff

Dogfennau Allweddol

Dolenni i ddogfennau ymchwil ôl-raddedig hanfodol.

 

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Ar wahanol adegau, bydd angen i chi gyfeirio at ddogfennau allweddol am arweiniad neu gymorth.

Efallai y bydd angen ffurflenni ar gyfer ceisiadau neu weinyddwyr eraill arnoch hefyd.

Dyma ddolenni defnyddiol i’r holl ddogfennau cyffredinol.

Dolenni Defnyddiol

Gallwch gwblhau'r Arolwg o Brofiad Ymchwil Ôl-raddedig ar-lein (mewn rhyw 10 munud), trwy ddolen ar eich rhestr i'w wneud FyMangor, ac mae'n cael ei lansio ganol mis Mawrth. Mae'r arolwg yn cynnwys 9 thema, lle gallwch chi gymryd trosolwg o'ch cwrs yn ogystal â rhoi sylwadau ar ôl pob adran os ydych chi'n dymuno gwneud hynny. Mae adroddiadau’r arolwg ar gael i staff o fis Gorffennaf a byddant yn cael eu defnyddio i wella profiadau ymgeiswyr ymchwil ôl-raddedig. Plis rhannwch eich profiad gyda ni!

Datblygir Cynlluniau Gweithredu gan Ysgolion i fynd i’r afael â chanlyniadau’r arolwg a gellir eu cyrchu yma:

Cynlluniau Gweithredu PRES

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?